“Where Ever I Am..“Where Ever I Am..

.. I always find myself looking out the window wishing I was somewhere else.” – this quote describes exactly how I’ve been feeling the last couple of days. Away is good – for awhile, but home is always best. No matter where in the world you are or whom you’re with it’s always good to come home again!

As you may have guessed I’m back in Bergen and at this point in my life there’s no other place I’d rather be. Don’t get me wrong – Napa was a blast – I had the time of my life and I met a lot of amazing people. I appreciate every single moment and I don’t regret anything, but every story has an ending and for me – this was it!

naaaapa.. I always find myself looking out the window wishing I was somewhere else.” – denne quoten beskriver akkurat hvordan jeg har hatt det de siste dagene. Borte bra – men hjemme er best. Uansett hvem og hvor i verden du befinner deg er det alltid godt å komme hjem igjen!

Som du kanskje har skjønt er jeg tilbake i Bergen tidligere enn planlagt, men akkurat nå finnes det ingen andre steder jeg heller ville vært enn her. Ikke missforstå – jeg koste meg virkelig i Napa – og traff utrolig mange gamle og nye herlige mennesker. Jeg er takknemlig for hvert eneste øyeblikk og jeg angrer virkelig ikke at jeg dro nedover i år igjen, men en hver historie har en slutt, og for meg sluttet den her!

naaaapa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: